تماس با سنترال سرویس طراح و مجری سایتهای شرکتی
مشاوره در زمینه طرحهای توجیهی و راهکارهای مدیریتی و هزینه طراحی سایتهای شرکتی

read more details

ادرس شرکت سنترال سرویس
قائمشهر.خ ساری.جنب پل سیاه رود
"موسسه الکترونیک گیاه تازه"

Freephone:   01233247712
Telephone:    01233285712
FAX:              01233247250

ارتباط با مدیریت
mobil:    09111241962
E-mail: mohsen_giahtazeh@yahoo.com

مشاوره رایگان
mobil:    09111241962گیاه تازه
E-mail: info@centralservice.ir

 

 

 
 
www.centralservice.ir © 2006 | سنترال سرویس مجری طراحی و مدیریت سایتهای شرکتی