مرحله دوم انتخاب قالبی زیبا که با موضوع شغلی شما مرتبط باشد برای انتخاب قالب سایت شما به سه روش میتوانید اقدام کنید .بهترین روش یکی از قالبهای موجود را از اینجا انتخاب کنید که ما سعی کرده ایم قالبهای انتخاب شده در این بخش را با تمام موضوعات و مشاغل ارشیو کنیم .روش دوم اگر قالبهای ما پاسخگوی نیازهای شما نبود میتوانید یکی را که بیشترین هماهنگی با دیدگاههای شما را دارد انتخاب کنید و سپس طبق خواسته های شما طرح بندی کنیم و یا خواسته خود را مطرح کنید سپس ما تعدادی قالب غیر از قالبهای موجود برای شما فراهم میکنیم تا بیشترین نزدیکی را با نیازهای شما داشته باشد . البته تمام قالبهای سایت به زبان فارسی تقییر میکند . روش سوم شما سایتی را که مورد نظر شماست به ما معرفی میکنید و ما مانند همان را برای شما طراحی میکنیم و اگر حتی نیاز به تقییراتی هم داشته باشد برای شما اینکار را انجام میدهیم
 
   


 
 
centralservice.ir© 2006 | سنترال سرویس مجری طراحی ومدیریت سایتهای شرکتی