فقط با طی کردن این سه ایتم میتوانید سایتی ایده ال داشته باشید

 

برای شروع باید سه ایتم بالای صفحه یا موارد زیر را طی کنید

قدم اول : بررسی خواسته های شغلی شما و پیاده سازی اقدامات اولیه و الگوهای یک سایت طبق دیدگاه و محیط کاری شما در قالب سایت

قدم دوم انتخاب قالب : پس از بررسی اولیه و مشخص شدن خواسته های شما بایستی قالبی مناسب فعالیتی که میخواهید انجام دهید انتخاب شود

قدم سوم یا اخرین مرحله : جمع اوری اطلاعات پیاده سازی طرح و محاسبه بروزرسانیها . هزینه ها . قرارداد

 

 
 
 
centralservice.ir© 2006 | سنترال سرویس مجری طراحی و مدیریت سایتهای شرکتی