صفحه اول سایتتماس با ماراهنمای سایت


www.centralservice.ir

 

سنترال سرویس

 

 
 

موسسه الکترونیک گیاه تازه
(سنترال سرویس)

تمامی اطلاعات مربوط به موسسه الکترونیک گیاه تازه است و تحت هیچ عنوان نماینده یا شعبه ای که وابسته به سایت باشد قانونی نیست و هر سایت یا شرکتی که بخواهد از اطلاعات سایت یا امکانات ان به نفع خود استفاده کند پیگرد قانونی دارد. سایت سنترال سرویس تحت مدیریت و کنترل موسسه الکترونیک گیاه تازه است و به هیچ عنوان از طرف شرکت یا موسسه دیگری کنترل نمیشود و هر نوع ادرس یا تلفن که در سایت نباشد یا نماینده ای که در سایت نام برده نشود حق استفاده شخصی از سایت را ندارد و با توجه به انحصاری بودن در حال حاضر نماینده دیگری با نام موسسه الکترونیک گیاه تازه یا سنترال سرویس وجود ندارد و فقط کسانی که در بخش نمایندگان نام برده شده و مشخصات انان به طور کامل در سایت درج گردیده نماینده این مرکز میباشد و البته طبق مقررات تعریف شده برای نماینده

درج اطلاعات در سایتها یا دیگر مراجع با استفاده از ذکر نام منبع و اجازه موسسه الکترونیک گیاه تازه بلامانع است

 
   
   
 
 


Home     |     About Us     |     Services     |     Clients     |     Products     |     Contacts
Copyright © centralservice.ir , 2005-2006  |  Privacy Policy